Tłumaczenia

Rodzaje, tematyka, ceny

Tłumaczenia

Zajmuję się tłumaczeniami zwykłymi ze specjalizacją w psychologii, naukach społecznych i medycynie.

Tłumaczę:

prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

publikacje naukowe

strony internetowe

prezentacje

badawcze instrumenty psychologiczne

Tematyka tłumaczeń

Obszar tłumaczeń nie jest ograniczony tylko do tego wymienionego powyżej. W mojej ofercie znajdują się też tłumaczenia biznesowe, administracyjne i prawnicze.

Ceny tłumaczeń

25-40 zł
za stronę rozliczeniową
(1800 znaków ze spacjami w tekście docelowym)

Wycena dokonywana jest na podstawie przesłanego tekstu źródłowego. Terminy realizacji uzgadniane są indywidualnie – zależą one od ilości stron, stopnia trudności tekstu oraz nakładu projektów realizowanych w danym okresie.